Polityka prywatności

Informacje ogólne.

 1. Niniejsza polityka dotyczy serwisu www funkcjonującego pod adresem drzewien.pl 
 2. Operatorem serwisu www.drzewien.pl jest Mariusz Drzewień z siedzibą we Wrocławiu, NIP: 715-157-93-03, REGON: 432653897 
 3. W razie wątpliwości odnośnie któregokolwiek zapisu niniejszej polityki prywatności operator serwisu jest do dyspozycji pod adresem kontaktowym poczty elektronicznej biuro@drzewien.pl oraz pod numerem telefonu 690 33 22 66 w każdą środę (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych) w godz. 10:00-14:00. 
 4. Serwis pozyskuje informacje o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  – Poprzez dobrowolne wprowadzenie informacji w formularzach kontaktowych 
  – Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”)
  – Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego nazwa.pl , funkcjonującego pod adresem nazwa.pl realizującego swoja odrębna politykę prywatności, dostępna na stronie operatora. 
 • Administracja, przetwarzanie i ochrona danych osobowych. 
 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika poprzez wpisanie ich w formularze kontaktowe zamieszczone w serwisie w celu realizacji wyłącznie celu określonego formularzem. Kontekst formularza w sposób czytelny informuje, do czego on służy. 
 2. Administratorem danych jest operator serwisu.  
 3. Serwis może ponadto zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adresu IP). 
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza (art.6 ust. 1 DODO). 
 5. Dane podane w formularzu mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi. 
 6. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji. Dzięki temu dane wprowadzone na stronie zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze. 
 7. Operator okresowo zmienia swoje hasło administracyjne oraz regularnie aktualizuje wszelkie wykorzystywane do przetwarzania danych oprogramowanie. 
 • Udostępnienie i przechowywanie danych. 
 1. Dane podlegające udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. Dane nie są przekazywane poza granice UE. 
 2. Dane umożliwiające identyfikacje osoby fizycznej są udostępniane wyłącznie za zgoda tej osoby. 
 3. Operator może mieć obowiązek udzielenia informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. 
 4. Dane osobowe przetwarzane w celu wynikających  z funkcji konkretnego formularza za pośrednictwem którego zostały podane są przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji tego celu, zabezpieczenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (art.6 ust. 1 DODO). 
 5. Każdemu użytkownikowi Serwisu podającemu swoje dane osobowe w formularzu dostępnym w Serwisie przysługuje prawo dostępu do podanych danych, otrzymania ich kopii, poprawiania/sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgodny na przetwarzanie w dowolnym momencie, wniesienia skargi. W przypadku zawartych umów prawo do usunięcia danych może być wyłączone na mocy przepisów prawnych nakładających na Administratora i Operatora Serwisu obowiązek przechowywania danych (np. wynikających z przepisów o rachunkowości/podatkowych). 
 6. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
 • Informacja o plikach cookies. 
 1. Serwis korzysta z plików cookies. 
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. 
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  – Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 
  – Określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci  Google. 
  – Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie przepuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usuniecie pików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies – szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. 
  – Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. 
 • Zarządzanie plikami cookies. 
 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelnienia, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych  przypadkach uniemożliwić korzystanie ze stron www. 
 • Logi serwera. 
 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: 
 1. czas nadejścia zapytania,
 2. czas nadejścia odpowiedzi, 
 3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, 
 4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik. 
 6. Informacje o przeglądarce użytkownika, 
 7. Informacje o adresie IP. 
 1. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. 
 2. Dane powyższe są wykorzystywane wyłącznie dla celów administrowania serwerem.